NEWS

学会受賞記録を更新しました

2024.05.07

本学では学部学生と大学院生の学会受賞記録を公開しております。

学部学生の一覧は

https://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/awards.html

大学院生の一覧は

https://www.my-pharm.ac.jp/grad/awards.html

をご覧ください。