NEWS

教員の学会受賞記録のページを公開しました

2023.03.31

本学教員の学会受賞記録のページを公開いたしました。

詳しくは

本学教員の学会等における受賞一覧 | 明治薬科大学 (my-pharm.ac.jp)

をご覧ください。